2016-11

Filipstadveien 2, gnr/bnr 210/3 (Jernbaneeiendommen langs E-18) - anmodning om uttalelse til byggesak