2016-11

Bevillinger behandlet på delegert myndighet