Universitetsgata 7-9 m.fl. – Tullinkvartalet - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning Varsel om begrenset høring