Pilestredet 75c m.fl., gnr 214, bnr 286, 463, 342 - Varsel om igangsatt detaljregulering