Oppnevning av nye medlemmer til driftsstyrene fra Fremskrittspartiet ved Uranienborg og Bygdøy skole