Til innhold
2016-06

Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015–2017 - status for oppfølging av tiltak per mai 2016