Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015–2017 - status for oppfølging av tiltak per mai 2016