Avfallsstrategi for Oslo – Forslag til uttalelse fra Høyre