Tidemanstuen og Frogner frivilligsentral - oppnevning av styrerepresentanter for perioden 2015-2019