Highfive Solli, Skovveien 4 - Ny serverings- og skjenkbevilling