Tilsynsrapport fra tilsyn ved Frognerhjemmet 27.11.2014 – svar fra Sykehjemsetaten