Politiske møter Bydel Frogner

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd fra og med juni 2022 finner du i møtekalenderen på einnsyn.no
Lenke til brukerveiledning for hvordan du bruker einnsyn

Møter i bydelsutvalget 2023

Sakspapirene legges ut senest en uke før møtet.

31. januar (einnsyn.no)

07. mars (einnsyn.no)

25. april (einnsyn.no)

23. mai (einnsyn.no)

20. juni (einnsyn.no)

12. september (einnsyn.no)

17. oktober (einnsyn.no)

14. november (einnsyn.no)

12. desember (einnsyn.no)

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd 2015 - mai 2022 finner du under tidligere møter