Politikere i Bydel Frogner

64 treff av 64 politikere

Aktive filtre

  Jahanshahi, Arman

  Telefon: 48 46 22 16

  Kasem, Ahmad

  Kasem, Ahmed

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Kloste, Chiara T.

  Leder av Frogner ungdomsråd

  Kloster, Chiara Tambusco

  Telefon: 41 13 40 59

  Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 48 17 05 87

  Langballe, Birgitte (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 90 99 07 29

  Lie, Jens Jørgen (Høyre)

  Leder av Frogner arbeidsutvalg
  Leder av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 41 72 02 32

  Lindgren, Maria (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Lunke, Jon-Torgeir (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 46 81 19 04

  Lyng, Katarina

  Nestleder av Frogner ungdomsråd

  Malmsten, Ole (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg

  Telefon: 95 10 09 38

  Mohr, Lisen Julie (Annet)

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 98 62 92 46

  Olvin, Andrea Isachsen

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 41 08 61 35

  Risnes, Ragnhild Lila (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Rognaldsen, Jan Helge (Annet)

  Medlem av Frogner Eldreråd

  Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Frogner arbeidsutvalg
  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 97 77 80 53

  Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

  Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Telefon: 45 27 50 53

  Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 90 91 55 48

  Solem, Elisabeth (Venstre)

  Medlem av Frogner Eldreråd
  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 98 46 45 86

  Sundseth, Ellinor (Arbeiderpartiet)

  Leder av Frogner Eldreråd

  Telefon: 92 47 23 74

  Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 91 10 14 71

  Thommessen, Cathrine Scharff (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Thoresen, Arne

  Observatør av Frogner Eldreråd

  Telefon: 97 61 91 97

  Torp, Marius (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

  Telefon: 45 80 88 82

  Trosdahl, Svein (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

  Telefon: 97 19 20 86

  Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

  Medlem av Frogner bydelsutvalg
  Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

  Telefon: 93 42 22 42

  Walster, David (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

  Telefon: 92 29 20 36

  Wenneberg, Solveig

  Medlem av Frogner ungdomsråd

  Wiborg, Sidsel (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

  Telefon: 98 24 49 93

  Willumsen, Inge (Annet)

  Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Aabø, Bergfinn (Annet)

  Medlem av Frogner Eldreråd

  Telefon: 47 32 77 39

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd