Navnekomité Bydel Frogner

Navnekomité Bydel Frogner

Navnekomiteen skal navngi steder i Bydel Frogner. Representantene er valgt av bydelsutvalget for perioden 2020 – 2023.

Medlemmer

Fauske, Victor (Fremskrittspartiet)

Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 95 87 08 45

Bøhn, Marcus (Høyre)

Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 90 08 27 31

Hagen, Eirin (Rødt)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 93 41 10 56

Harnes, Karin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 45 22 21 72

Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 77 80 53

Solem, Elisabeth (Venstre)

Medlem av Frogner Eldreråd
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 98 46 45 86

Trosdahl, Svein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 97 19 20 86