Frogner ungdomsråd

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. november 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Colosseum torg

Sted