Møte i Frogner Ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. juni 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Drammensveien 60

Sted