Frogner ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Kloster, Chiara Tambuscio

Leder av Frogner ungdomsråd
Telefon

Lyng, Katarina

Nestleder av Frogner ungdomsråd

Kasem, Ahmed

Medlem av Frogner ungdomsråd

Chen, Jack

Medlem av Frogner ungdomsråd

Wenneberg, Solveig

Medlem av Frogner ungdomsråd

Hvamstad, Lina Halvorsen

Medlem av Frogner ungdomsråd

Brunner, August

Medlem av Frogner ungdomsråd
Sekretær
Leyla Erna Oguz
Telefon