Møte i Frogner Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Digitalt møte - Teams