Møte i Frogner Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne