Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Marthe Preteni-Isefjær

Sekretær

Telefon: 98 04 37 99

E-post:

May Lene Sand Bastiansen (Høyre)

Leder

Telefon: 45 27 50 53

E-post:

Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 25.08.
    Klokkeslett 16:00-19:00
  2. Dato 06.10.
    Klokkeslett 16:00-19:00
  3. Dato 03.11.
    Klokkeslett 16:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 45 27 50 53

Lindgren, Maria (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 98 62 92 46

Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 48 14 15 05

Brustad, Randi Frønsdal

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 90 16 46 15

Olvin, Andrea Isachsen

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 41 08 61 35

Willumsen, Inge (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne