Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Lindgren, Maria (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstuhjemmet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Olvin, Andrea Isachsen

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Weisteen, Anne

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Willumsen, Inge (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sekretær
Elin Andresen
Telefon
Leder
May Lene Sand Bastiansen (Høyre)
Telefon