Caroline Thangstad Nerlien

Sekretær

Telefon: 406 07 797

E-post:

May Lene Sand Bastiansen (Høyre)

Leder

Telefon: 452 75 053

E-post:

Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 08.04.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk
 2. Dato 06.05.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk
 3. Dato 03.06.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 452 75 053

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 976 54 025

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 986 29 246

Mathisen, Randi Elisabeth (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 996 04 949

Søraa, Stig (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 913 20 056

Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 481 41 505

Willumsen, Inge (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne