Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Caroline Thangstad Nerlien

Sekretær

Telefon: 40 60 77 97

E-post:

May Lene Sand Bastiansen (Høyre)

Leder

Telefon: 45 27 50 53

E-post:

Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 03.06.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk
 2. Dato 26.08.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk
 3. Dato 30.09.
  Klokkeslett 16:00-19:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 45 27 50 53

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 65 40 25

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 98 62 92 46

Mathisen, Randi Elisabeth (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 99 60 49 49

Søraa, Stig (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 91 32 00 56

Esbjørnsen, Anne Gro (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 48 14 15 05

Willumsen, Inge (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne