Frogner miljø- og byutviklingskomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter

  1. Dato 30.08.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  2. Dato 11.10.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  3. Dato 08.11.
    Klokkeslett 18:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Haug, Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 97 53 18 61

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 56 19 39

Aune, Siw Louie (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 95 15 00 93

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 51 85 24

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 94 85 13 57

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 91 55 48

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 17 05 87

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 10 14 71

Risnes, Ragnhild Lila (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite