Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter

 1. Dato 13.04.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 2. Dato 11.05.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 3. Dato 08.06.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 976 54 025

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 61 939

Brovoll, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 992 95 076

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 18 524

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 948 51 357

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 15 548

Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 915 94 981

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 70 587

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 01 471