Frogner miljø- og byutviklingskomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter

  1. Dato 07.12.
    Klokkeslett 18:00-21:00
    Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Haugerud, Bjørnar Bostad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 95 89 86 48

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 56 19 39

Gulbrandsen, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 99 29 50 76

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 51 85 24

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 94 85 13 57

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 91 55 48

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 17 05 87

Traavik, Eirik Ingemar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 47 84 70 31

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 10 14 71