Frogner miljø- og byutviklingskomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter

 1. Dato 31.08.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 2. Dato 05.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk
 3. Dato 02.11.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg Huk

Se hele kalenderen

Medlemmer

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 65 40 25

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 56 19 39

Gulbrandsen, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner

Telefon: 99 29 50 76

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 51 85 24

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 94 85 13 57

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 91 55 48

Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 59 49 81

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 17 05 87

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 91 10 14 71