Til innhold
Politikk og politiske møter

Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner miljø- og byutviklingskomite

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 976 54 025

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 61 939

Helgerud, Frode (Høyre)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 905 18 524

Klafstad, Axel Christian (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 928 08 510

Sinding, Mette Langfeldt (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 15 548

Heyerdahl, Marina Birgitte (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 915 94 981

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 70 587

Theodorsen, Karin Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 01 471

Brovoll, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 992 95 076