Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 05.04.2016 (PDF 87KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/16
Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
Highfive Solli, Skovveien 4 - Ny serverings- og skjenkebevilling
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted