Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Møte i Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Innkalling

Møteinnkalling HUSK 06.12.16 (PDF 87KB)

Budsjett 2017 for Bydel Frogner - bydelsdirektørens forslag (PDF 1,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
85/16
Godkjenning av protokoll møte 01.11.2016
86/16
Protokoll Seniorrådet 01.12.2016
87/16
Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2016
88/16
Protokoll ungdomsrådet 01.12.2016
89/16
90/16
91/16
92/16
93/16
94/16
96/16
95/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted