Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 909 96 206

E-post:

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeid med flyktninger og innvandrere, frivillighetsmidler, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Møter

 1. Dato 02.03.
  Klokkeslett 18:00-21:00
 2. Dato 13.04.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken
 3. Dato 11.05.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 938 64 139

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 926 19 778

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 417 20 232

Langballe, Birgitte (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 909 90 729

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 915 52 672

Marstrander, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 404 90 621

Ibrahim, Amina Ahmed (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 900 67 495

Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 934 22 242

Østring, Peder Ressem (Rødt)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 406 07 839