Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeid med flyktninger og innvandrere, frivillighetsmidler, skjenkebevilling og salg av alkohol.

Møter

 1. Dato 08.06.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken
 2. Dato 31.08.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken
 3. Dato 05.10.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelens hus, Drammensveien 60, 2. etg Uranienborgparken

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 93 86 41 39

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 92 61 97 78

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 41 72 02 32

Langballe, Birgitte (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 90 99 07 29

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 91 55 26 72

Ibrahim, Amina Ahmed (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 90 06 74 95

Varvin, Gunnhild

Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 40 21 75 73

Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 93 42 22 42

Østring, Peder Ressem (Rødt)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 40 60 78 39