Møte i Frogner bydelsutvalg - videokonferanse

Innkalling

Møteinnkalling BU med vedtak komite - 15.12.2020 (PDF 28MB)

Møteinnkalling bydelsutvalget 15.desember (PDF 27,6MB)

Protokoll

Møteprotokoll 15.12.2020 1 (PDF 370KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 144/20
Godkjenning av innkalling og saksliste BU-møte 15.12.2020
PS 145/20
PS 146/20
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 8.12.2020
PS 147/20
Protokoll Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteen 8.12.2020
PS 148/20
PS 149/20
PS 150/20
PS 151/20
PS 152/20
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Oslo kommune 2020 - høring
PS 153/20
PS 154/20
PS 155/20
PS 156/20
PS 157/20
Budsjettjustering - overføring fra drift til investering
OSAK 158/20
Status høst 2020 - Tiltak i Plan for arbeidet med folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2018-2021
OSAK 159/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. desember 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Teams

Sted