Møte i Frogner bydelsutvalg - videokonferanse

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside, snarvei trykke Her

Åpen halvtime: Møtet er digitalt og de som ønsker å delta må melde fra til politisk sekretær dagen i forkant av møtet

Innkalling

Møteinnkalling BU 24.11.2020 med komiteenes innstilling (PDF 22,7MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 24.11.20 (PDF 869KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. november 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møtet blir avholdt som videokonferanse