Møte i Frogner bydelsutvalg - videokonferanse

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

 

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside, snarvei trykke Her

Åpen halvtime: Møtet er digitalt og de som ønsker å delta må melde fra til politisk sekretær dagen i forkant av møtet

Innkalling

Møteinnkalling BU 24.11.2020 med komiteenes innstilling (PDF 22,7MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 24.11.20 (PDF 869KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 126/20
PS 127/20
PS 128/20
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 17.11.2020
PS 129/20
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 17.11.2020
PS 130/20
PS 131/20
PS 132/20
PS 133/20
PS 134/20
PS 135/20
PS 136/20
PS 137/20
PS 138/20
PS 139/20
PS 140/20
Høringsuttalelse – Forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven – godkjenningsmodell for fritt brukervalg
PS 141/20
PS 142/20
Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger – administrativ behandling
Osak 15/20
Osak 16/20
PS 143/20
Oppnevning av representant til Foreldreutvalg for kommunale- og ikke kommunale barnehager i Oslo

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. november 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møtet blir avholdt som videokonferanse

Sted