Møte i Frogner bydelsutvalg - videokonferanse

Om møtet

Innspill til "Åpen halvtime" sendes politisk sekretær senest mandag 18. mai.

Innkalling

BU-møteinnkalling 19.05.20 med osak 6 (PDF 9,7MB)

Åpen halvtime, digitalt innspill - Aktivitetstilbud Frognerparken (PDF 232KB)

Åpen halvtime, digitalt innspill - Skattkammer Frogner (PDF 66KB)

Protokoll

BU protokoll 19.05.20 (PDF 283KB)

Åpen halvtime, digitalt innspill - Sommerfrydparken (PDF 182KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 60/20
PS 61/20
PS 62/20
PS 63/20
PS 64/20
PS 65/20
PS 66/20
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.04.2020
PS 67/20
PS 68/20
PS 69/20
PS 70/20
PS 71/20
Osak 3/20
Osak 4/20
Osak 5/20
Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger – administrativ behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. mai 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møtet blir avholdt som videokonferanse

Sted