Møte i Frogner bydelsutvalg - videokonferanse

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Avviksrapport pr 29. februar 2020 for BF: Vedlegg 1

Avviksrapport pr 29. februar 2020 for BF: Vedlegg 2

Åpen halvtime: Innspill til Bydelsutvalget må sendes skriftlig i disse tider.

Innkalling

Møteinnkalling BU 31.03.2020 (PDF 4,8MB)

Protokoll

BU protokoll 31.03.2020 (PDF 396KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. mars 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møtet blir avholdt som videokonferanse