Møte i Frogner bydelsutvalg - Digitalt møte

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail  annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside.

Snarvei til møtet trykk Her og velg boks "KommuneTV Bydel Frogner".

Innkalling

Møteinnkalling BU 15.06.21 med komiteenes innstilling og ny sak 85 (PDF 10,6MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 15.06.2021 (PDF 673KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 67/21
PS 68/21
PS 69/21
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 08.06.2021
PS 70/21
Protokoll Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteen 08.06.2021
PS 71/21
PS 72/21
PS 73/21
PS 74/21
PS 75/21
PS 76/21
PS 77/21
PS 78/21
PS 79/21
PS 80/21
PS 81/21
Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2020 Bydel Frogner og av utvalgte undersøkelser 2020 i Oslo kommune
PS 82/21
PS 83/21
PS 84/21
Osak 13/21
PS 85/21
Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn - høring
PS 86/21
Høring - forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig i Oslo kommune

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. juni 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted