Møte i Frogner bydelsutvalg - Digitalt møte

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside.

Snarvei til møtet trykk Her og velg boks "KommuneTV Bydel Frogner".

Innkalling

Møteinnkalling BU 18.05.2021 med komiteenes innstillinger og sak 66 (PDF 17,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 18.05.21 (PDF 228KB)

Saker til behandling

Saken behandles foreløpig bare i MIBU komiteen 11.05.2021

Tid og sted

Dato

Tirsdag 18. mai 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte - Teams