Møte i Frogner bydelsutvalg - Digitalt møte

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail  annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside.

Snarvei til møtet trykk Her og velg boks "KommuneTV Bydel Frogner".

Innkalling

Møteinnkalling BU 18.05.2021 med komiteenes innstillinger og sak 66 (PDF 17,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 18.05.21 (PDF 228KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 50/21
PS 51/21
PS 52/21
PS 53/21
PS 54/21
PS 55/21
PS 56/21
PS 57/21
PS 58/21
PS 59/21
Forskrift for tilskuddsordning til tiltak mot plastforsøpling i Oslo - høring
PS 60/21
PS 61/21
PS 62/21
PS 63/21
PS 64/21
PS 65/21
Plan for arbeid med rulleringen av folkehelse og frivillighetsplanen i Bydel Frogner
Osak 10/21
Folkehelsa i Bydel Frogner 2021 -2024 - et oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i bydelen
Osak 11/21
Osak MIBU
Beboerparkering i Bydel Frogner
PS 66/21

Tid og sted

Dato

Tirsdag 18. mai 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte - Teams

Sted