Møte i Frogner bydelsutvalg - Digitalt møte

Om møtet

Møtet er digitalt og innledere til «Åpen halvtime» må melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no

eller telefon 90996206 senest dagen i forkant av møtet.

 

Bydelsutvalgets møte blir streamet og publisert på bydelens nettside, snarvei trykk Her

Innkalling

Møteinnkalling BU 09.03.2021 med komiteenes innstillinger (PDF 32,3MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 09.03.21.docx (PDF 417KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/21
PS 20/21
PS 21/21
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 02.03.2021
PS 22/21
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 02.03.2021
PS 23/21
PS 24/21
PS 25/21
PS 26/21
PS 27/21
PS 28/21
PS 29/21
PS 30/21
PS 31/21
PS 32/21
Revidering av retningslinjer for bydelsutvalgets midler til frivillig aktivitet
PS 33/21
Osak 3/21
Osak 4/21
Beredskap og håndtering av koronautbruddet – oppsummering av Kommunerevisjonens undersøkelser
Osak 5/21

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. mars 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Videokonferanse

Sted