Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Møtet er flyttet til KS agenda, Haakon VIIs gate 9, og hele møtevirksomheten vil foregå der. 

Temamøte starter kl. 15.00-18.00, åpent møte.

Ordinært møte i Bydelsutvalget starter 1 time senere enn vanlig med "Åpen halvtime" fra kl. 19.00.

Møtet blir ikke streamet.

Innkalling

Møteinnkalling BU 12.10.2021 med komiteenes innstillinger (PDF 37,2MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 12.10.21 (PDF 591KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 106/21
Godkjenning av innkalling og saksliste BU 12.10.2021
PS 107/21
PS 108/21
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 05.10.2021
PS 109/21
Protokoll Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteen 05.10.2021
PS 110/21
PS 111/21
PS 112/21
PS 113/21
PS 114/21
PS 115/21
PS 116/21
PS 117/21
PS 118/21
Navnsetting av «Heia» - sidevei fra Bygdøy allé ved Olav Kyrres plass
PS 119/21
PS 120/21
PS 121/21
PS 122/21

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. oktober 2021

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

KS agenda, Haakon VIIs gate 9, ordinært BU-møte starter kl. 19.00

Sted