Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Informasjon til møtet:

Tilhørere og eventuelle innledere til «Åpen halvtime», må av smittevernhensyn  melde sin deltakelse til møtesekretær på mail annekruke.indreberg@bfr.oslo.kommune.no eller telefon 90996206 senest innen kl. 1500 møtedagen.

Innkalling

Møteinnkalling BU 08.09.20 med osak 10 (PDF 19,1MB)

Møteinnkalling BU 08.09.20 (PDF 19MB)

Protokoll

Møteprotokoll BU 08.09.20 (PDF 181KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 90/20
Godkjenning av innkalling og saksliste BU 08.09.2020
PS 91/20
PS 92/20
PS 93/20
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 01.09.2020
PS 94/20
PS 95/20
PS 96/20
PS 97/20
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.08.2020 – møtet avlyst
PS 98/20
PS 99/20
PS 100/20
PS 101/20
Rapport til uttalelse - Anskaffelser – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
PS 102/20
PS 103/20
PS 104/20
PS 105/20
Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Oslo kommune
PS 106/20
Osak 8/20
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet etter alkoholloven på sommerfullmakt
Osak 9/20
Osak 7/20
Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Osak 10/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. september 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg HUK

Sted