Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

BU innkalling 21.06.2016_170616 (PDF 34KB)

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 210616_foreløpig (PDF 103KB)

Saker til behandling

SakTittel
104/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 10.05.2016
105/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 14.06.2016
106/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 14.06.2016
107/16
Referat fra arbeidsutvalget 31.05.2016
108/16
Referat fra seniorrådet 14.06.2016
109/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.06.2016
87/16
Referat fra ungdomsrådet 03.05.2016
110/16
Referat fra ungdomsrådet 14.06.2016
103/16
111/16
Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37, gnr 213, bnr 414 og 71 Varsel om oppstart planarbeid
112/16
Pilestredet 75c m.fl., gnr 214, bnr 286, 463, 342 Varsel om igangsatt detaljregulering
113/16
114/16
115/16
123/16
Universitetsgata 7-9 m.fl. – Tullinkvartalet - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning Varsel om begrenset høring
116/16
117/16
118/16
Handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015–2017 - status for oppfølging av tiltak per mai 2016
119/16
O-sak 120/16
O-sak 121/16
O-sak 122/16
124/16
125/16
Beboerparkering – Forslag fra Høyre
126/16
Brev til Ruter om busstrasé (Saken legges frem i møtet)
127/16
Oppnevning av nytt medlem til Seniorrådet
128/16
Fyr Bistronomi og Bar as – Underhaugsveien 28 – ny salgs- og skjenkebevilling inne og ute
129/16
Oppnevning av nye medlemmer til driftsstyrene fra Fremskrittspartiet ved Uranienborg og Bygdøy skole

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted