Møte i Frogner bydelsutvalg

Innkalling

BU innkalling 08.11.2016 (PDF 34KB)

Protokoll

BU Foreløpig protokoll 08.11.2016 (PDF 113KB)

Saker til behandling

SakTittel
166/16
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte den 18.10.2016
167/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte den 13.09.2016
168/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 01.11.2016
169/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK) 01.11.2016
170/16
Referat fra arbeidsutvalget 18.10.2016
171/16
Referat fra seniorrådet 27.10.2016
172/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.10.2016
173/16
Referat fra ungdomsrådet 27.10.2016
174/16
175/16
176/16
Saken utgår (behandlet i Mibu)
177/16
Filipstadveien 2, gnr/bnr 210/3 (Jerbaneeiendomen langs E-18) - anmodning om uttalelse til byggesak
178/16
Gjennomgang av fartsgrenser og fartsdempende tiltak i Frogner - anmodning om innspill til saken. SAKEN UTSETTES
179/16
180/16
181/16
182/16
183/16
184/16
185/16
186/16
187/16
188/16
189/16
190/16
191/16
192/16
Oslo kommunes økonomiregister - innlemming av bydelsutvalgene
193/16
194/16
195/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. november 2016

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted