Frogner bydelsutvalg

Innkalling

BU innkalling 13.12.2016 (PDF 33KB)

Budsjett 2017 for Bydel Frogner - bydelsdirektørens forslag (PDF 1,7MB)

Protokoll

Sak 196 BU-Foreløpig protokoll 08.11.16, del 1 (PDF 44KB)

Saker til behandling

SakTittel
196/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte den 08.11.2016
197/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 06.12.2016
198/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK) 06.12.2016
199/16
Referat fra arbeidsutvalget 22.11.2016
200/16
Referat fra seniorrådet 01.12.2016
201/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2016
202/16
Referat fra ungdomsrådet 01.12.2016
203/16
204/16
205/16
206/16
217/16
207/16
208/16
209/16
210/16
211/16
212/16
216/16
218/16
213/16
214/16
215/16
219/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted