Til innhold
Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. september 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

PS 97 Innkalling og saksliste, unntatt off. 12.09.17 (PDF 284,9MB)

PS 97 Vedlegg. Saksliste 12.09.17 publisert (PDF 8KB)

PS 97 Innkalling og saksliste med kom. innstillinger 12.09.17, offentlig (PDF 285,3MB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 12.09.17 publisert (PDF 212KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 97/17
PS 98/17
PS 99/17
PS 100/17
PS 101/17
PS 102/17
PS 103/17
PS 104/17
PS 105/17
PS 106/17
Ps 107/17
PS 108/17
PS 109/17
PS 110/17
PS 111/17
PS 112/17
PS 113/17
Midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning - høring av endringer i forskrift
PS 114/17
Konseptvalgutredning (KVU) for bygging av Omsorg+ boliger, unntatt offentlig
PS 115/17
PS 116/17
PS 117/17
PS 118/17
PS 119/17
PS 120/17
PS 121/17
Styrking av det strategiske kriminalitetsforebyggende SaLTo arbeidet i Oslo vest
OSAK 12/17
OSAK 13/17
OSAK 14/17
OSAK 15/17
OSAK 16/17
OSAK 17/17