Møte i Frogner Bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når de blir publisert:

Protokoll MIBU 05.12.2017:  vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet, SYE: vedlegg 2

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet, SYE: vedlegg 2

Avviksrapportering og orientering om resultat: vedlegg 1

Avviksrapportering og orientering om resultat: vedlegg 2

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, sit: vedlegg 2

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, eksi: vedlegg 3

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, tegn: vedlegg 4

Ny retningslinje Plan- og bygg, 01.01.18: vedlegg 1

Ny retningslinje Plan- og bygg, samarbeid: vedlegg 2

Ny retningslinje Plan- og bygg, høring: vedlegg 3

Orientering Holbergs plass, vedtak: vedlegg 1

Orientering Holbergs plass, Mos: vedlegg 2

Protokoll Arbeidsutvalget 16.01.18: vedlegg 1

Protokoll MIBU 30.01.18: vedlegg 1

Protokoll HUSK 30.01.18: vedlegg 1

 

BYMILJØETATEN HAR AVLYST Å KOMME PÅ MØTET OG ORIENTERE OM PLANRPOGRAM FOR RING 2, DA SAKEN ER UTSATT.

Innkalling

BU møteinnkalling 06.02.2018 med innstillinger fra komiteen, uten sidemeny (PDF 474KB)

PS 16 Mamma Asia, Sporveisg. 23A, uttalelse skjenkebevilling, saksframlegg (PDF 32KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 06.02.2018 (PDF 171KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 01/18
PS 02/18
PS 03/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 30.01.2018
PS 04/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 30.01.2018
PS 05/18
PS 06/18
PS 07/18
PS 08/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.01.2018
PS 09/18
PS 10/18
PS 11/18
Frognerkilen selskapsmat AS – uttalelse til søknad om ny salgsbevilling
PS 12/18
Freddy Fuego Burrito bar, Lille Stranden 4 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 13/18
Jonathan Frogner AS, Bygdøy Alle 63 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 14/18
PS 15/18
OSAK 01/18
OSAK 02/18
OSAK 03/18
OSAK 04/18
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet
OSAK 05/18
Orientering om ny retningslinje for samarbeid mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten
OSAK 06/18
Orientering om tilbakemelding angående utvikling av Holbergs plass

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Sommerrogata 1, 1. etasje