Møte i Frogner Bydelsutvalg

Om møtet

Innleder på møtet:

  • Presentasjon av Behovsplan for idrett og friluftsliv ved Bymiljøetaten

 

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når de blir publisert:

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.01.18: vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet, SYE 15.01.18: vedlegg 2

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 15.01.18: vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet, SYE 15.01.18: vedlegg 2

Rapport kartlegging ledelse bhg: vedlegg 1

Referat Start-møte med EHA: vedlegg 1

Avviksrapportering per 28.02.18: vedlegg 1

Avviksrapportering per 28.02.18: vedlegg 2

Behovsplan for idrett og friluftsliv: vedlegg 1

Behovsplan for idrett og friluftsliv: vedlegg 2

Rapport fra tilsyn, rusproblem og psykisk lidelse: vedlegg 1

Lorry, Parkveien 12, uttalelse: vedlegg 1

Lorry, Parkveien 12, uttalelse: vedlegg 2

Lorry, Parkveien 12, uttalelse: vedlegg 3

Lorry, Parkveien 12, uttalelse: vedlegg 4

The Nighthawak diner: vedlegg 1

The Nighthawak diner: vedlegg 2

Villa Paradiso Majorstua, uttalelse: vedlegg 1

Villa Paradiso Majorstua, uttalelse: vedlegg 2

Villa Paradiso Majorstua, uttalelse: vedlegg 3

Frognerparken cafè, Frognerveien 67, uttalelse: vedlegg 1

Frognermat, Frognerveien 42A, uttalelse: vedlegg 1

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 17.04.18 (PDF 721KB)

Presentasjon Frogner bdu 20180417-v2 (PPTX 7,1MB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 17.04.18 (PDF 352KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 48/18
PS 49/18
PS 50/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 10.04.2018
PS 51/18
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 10.04.2018
PS 52/18
PS 53/18
PS 54/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.04.2018
PS 55/18
PS 56/18
Uttalelse til oppstartsmøte - Hartvig Nissen videregående skole
PS 57/18
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028 - høring
PS 58/18
PS 59/18
PS 60/18
PS 61/18
Rapport fra bydels tilsyn på tjenester til personer over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk lidelse
PS 62/18
Villa Paradiso Majorstua, Ole Vigs gate 28 - uttalelse til utvidelse av areal for skjenkebevilling ute
PS 63/18
Frognerparken café, Frognerveien 67 – uttalelse til søknad om skjenkebevilling
PS 64/18
Lorry, Parkveien 12 – uttalelse til søknad om utvidet åpningstid ute
PS 65/18
C’est la Bab, Henrik Ibsens gate 100 – uttalelse til søknad om skjenkebevilling
PS 66/18
Frognermat, Frognerveien 42 A – uttalelse til ny salgsbevilling
PS 67/18
The Nighthawk Dinner, Bygdøy allè 15 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ute
PS 68/18
Rapport fra kartlegging av ledelsen i de kommunale barnehagene i Oslo
PS 69/18
PS 70/18
PS 71/18
PS 72/18
OSAK 9/18

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. april 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1 etasje

Sted

Sommerrogata 1, 1 etasje