Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Årsberetning 2019 BF: Vedlegg 1

Årsberetning 2019 BF: Vedlegg 2

Årsstatistikk 2019 BF: Vedlegg 1

Årsregnskap 2019 BF: Vedlegg 1

Årsregnskap 2019 BF: Vedlegg 2

Årsregnskap 2019 BF: Vedlegg 3

Bygging av Omsorg+ - en vurdering: Vedlegg 1

Orientering om fritidstilbud for ungdom: Vedlegg 1

Årsrapport 2019 barnevernsvakten: Vedlegg 1

Referat Startmøte 05.02.2020, overs.brev: Vedlegg 1

Referat Startmøte 05.02.2020: Vedlegg 2

Innkalling

Innkalling BU 03.03.2020(1) (PDF 896KB)

Protokoll

BU protokoll 03.03.2020 (PDF 631KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 22/20
PS 23/20
PS 24/20
PS 25/20
PS 26/20
PS 27/20
PS 28/20
PS 29/20
PS 30/20
PS 31/20
PS 32/20
PS 33/20
PS 34/20
PS 35/20
PS 36/20
PS 37/20
First Hotel & Suites Oslo West, Josefines gate 30 - uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 38/20
PS 39/20
Trettenparken Bar og Restaurant, Filipstadveien 5 - uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 40/20
PS 41/20
Referat fra Startmøtet i EHA 5. februar 2020
OSAK 1/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 3. mars 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg HUK

Sted