Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Status vår 2019 - Tiltak i Plan for arbeid med folkehelse og frivillighet: Vedlegg 1

Utlån og utleie av lokaler til frivilliheten: Vedlegg 1

Utlån og utleie av lokaler til frivilliheten: Vedlegg 2

Forslag til Statutter for folkehelse- og frivillighetspris: Vedlegg 1

Grains, Valkyrieg. 21B, uttalelse: Vedlegg 1

Eco Cult, Bygdøy allé 25 C, uttalelse: Vedlegg 1

Årsregnskap 2018 i BF: Vedlegg 1

Årsregnskap 2018 i BF, avviksrapport: Vedlegg 2

Årsregnskap 2018 i BF, vedlegg avviksrapport: Vedlegg 3

Årsberetning 2018 i BF: Vedlegg 1

Årsstatistikk 2018 i BF: Vedlegg 1

 

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 05.03.19 med komiteenes innstilling (PDF 1,6MB)

Protokoll

Protokoll BU 05.03.19 (PDF 345KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 26/19
Godkjenning av innkalling og saksliste BU 05.03.2019
PS 27/19
PS 28/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 26.02.2019
PS 29/19
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 26.02.2019
PS 30/19
PS 31/19
PS 32/19
PS 33/19
PS 34/19
PS 35/19
PS 36/19
NRK Marienlyst, oppstart detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn
PS 37/19
PS 38/19
Årsberetning 2018 for Bydel Frogn
PS 39/19
Årsstatistikk 2018 for Bydel Frogner
PS 40/19
Utlån og utleie av lokaler til frivilligheten i Bydelens hus, Drammensveien 60
PS 41/19
PS 42/19
Opprettelse av Folkehelse- og frivillighetspris i Bydel Frogner
PS 43/19
Grains, Valkyriegata 21 B - uttalelse til ny skjenkebevilling inne og ute
PS 44/19
Eco Cult, Bygdøy allé 25 C, uttalelse til ny skjenkebevilling Uttalelse til ny skjenkebevilling
Osak 2/19

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. mars 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted