Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 04.02.2019, rapport: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 04.02.2019, SYE: Vedlegg 2

Frogner kino, Frognerveien 30 B - uttalelse til ny skjenkebevilling: Vedlegg 1

Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 – uttalelse til utvidet skjenketid: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene - høring, utkast: Vedlegg 1

Revidert reglement for bydelene - høring, reglementsspeil: Vedlegg 2

Referat Startmøte 07.02.2019: Vedlegg 1

Avviksrapport per 28.02.2019: Vedlegg 1

Avviksrapport per 28.02.2019: Vedlegg 2

Implementering av Handlingsplan for en aldersvennlig by: Vedlegg 1

Implementering av Handlingsplan for en aldersvennlig by, rapport: Vedlegg 2

Oslo KAS, Jacob Aalls gate 54, uttalelse, plantegning: Vedlegg 1

Oslo KAS, Jacob Aalls gate 54, uttalelse, bilde: Vedlegg 2

Grains by Night, Valkyriegata 21B, uttalelse: Vedlegg 1

Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 2016 - Fremkommelighet på fortau: Vedlegg 1

Ankebehandling budsjett 2019: Vedlegg 1

Ankebehandling budsjett 2019: Vedlegg 2

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 02.04.19 med komiteens innstillinger (PDF 584KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 02.04.19 (PDF 337KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 45/19
Godkjenning av innkalling og saksliste BU 02.04.2019
PS 46/19
PS 47/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 26.03.2019 – avlyst
PS 48/19
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 26.03.2019
PS 49/19
PS 50/19
PS 51/19
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.03.2019
PS 52/19
PS 53/19
Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 2016 - Fremkommelighet på fortau
PS 54/19
PS 55/19
PS 56/19
PS 57/19
PS 58/19
PS 59/19
PS 60/19
PS 61/19
PS 62/19
Frognerkilen Selskapsmat AS, Gabels gate 4A – uttalelse til ny salgsbevilling
PS 63/19
PS 64/19
Oslo K AS, Jacob Aalls gate 54 – uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 65/19
Osak 3
PS 66/19
Grains by Night, Valkyriegata 21B, uttalelelse til ny skjenkebevilling
PS 67/19
Aker Brygge Marina, Stranden 31, uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 68/19
Utnevning av juryrepresentanter til Folkehelse- og frivillighetsprisen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. april 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted