Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Konseptvalgutredning Omsorg+ Pilestredet 75: Vedlegg 1

Avviksrapport pr 30.04.2019 for Bydel Frogner: Vedlegg 1

Avviksrapport pr 30.04.2019 for Bydel Frogner: Vedlegg 2

Kommunerevisjonens årsrapport for 2018 med bydelens kommentarer/svar: Vedlegg 1

Kommunerevisjonens årsrapport for 2018 med bydelens kommentarer/svar: Vedlegg 2

Kommunerevisjonens rapport om bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten: Vedlegg 1

Kommunerevisjonens rapport om bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten: Vedlegg 2

Etablering av ungdommens bydelsutvalg (UBUM ) i BF: Vedlegg 1

Innbyggerinnspill fra barn og unge på Bydelens dag: Vedlegg 1

Innkalling

Innkalling BU møte 18.06.2019 (PDF 464KB)

Protokoll

Protokoll BU 18.06.2019 (PDF 330KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 90/19
PS 91/19
PS 92/19
PS 93/19
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 11.06.2019
PS 94/19
PS 95/19
PS 96/19
PS 97/19
PS 98/19
PS 99/19
PS 100/19
PS 101/19
PS 102/19
Kommunerevisjonens rapport om bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten i Oslo kommune
103/19
Brasserie Ouest - Elisenbergveien 19 A - Uttalelse til søknad til utvidelse av areal uteservering
PS 104/19
Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt miljø- og byutviklingskomitéen (MIBU) sommeren 2019
PS 105/19
PS 106/19
PS 107/19
PS 108/19
PS 109/19
Gartneriet, Bygdø kongsgård, Museumsveien 15 - uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 110/19
Frognerparkenmat, Frognerveien 60 - uttalelse til ny salgsbevilling
PS 111/19
Osak 4/19
Osak 5/19

Tid og sted

Dato

Tirsdag 18. juni 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted