Møte i Frogner bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Konseptvalgutredning, omsorgsboliger for mennesker med kognitiv svikt, dagakt.senter: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 13.05.2019: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 13.05.2019, SYE: Vedlegg 2

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, innstruks hjemmet: Vedlegg 1

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, innstruks institusjon: Vedlegg 2

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, utkast mal: Vedlegg 3

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, gjeldende innstruks hjemmet: Vedlegg 4

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, gjeldende innstruks institusjon: Vedlegg 5

Høringsbrev - revidert instruks for tilsynsutvalg, gjeldende mal: Vedlegg 6

Handlingsplan for ernæring for Bydel Frogner: Vedlegg 1

Handlingsplan for ernæring for Bydel Frogner: Vedlegg 2

Avviksrapport pr 31.07.2019 for Bydel Frogner: vedlegg 1

Avviksrapport pr 31.07.2019 for Bydel Frogner: vedlegg 2

Avviksrapport pr 31.05.2019 for Bydel Frogner: vedlegg 3

Tildeling frivillighetsmidler 2019, retningslinjer: Vedlegg 1

Tildeling frivillighetsmidler 2019, innstilling: Vedlegg 2

Sykkeloppgradering Colbjørnsens gate – uttalelse til naboinf.: Vedlegg 1

Paviljongen, Bogstadveien 74. Oppstart mindre reguleringsendring - orient.: Vedlegg 1

Trapp i Lille Frogner alle: Vedlegg 1

NRK tomta, Bjørnstjerne Bjørnsons pl. 1, planprogram: Vedlegg 1

NRK tomta, Bjørnstjerne Bjørnsons pl. 1, planprogram: Vedlegg 2

NRK tomta, Bjørnstjerne Bjørnsons pl. 1, planprogram: Vedlegg 3

Behovsplan idrett og friluftsliv 2021-2030: Vedlegg 1

 

 

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 10.09.19 med komiteenes innstillinger og nye saker 138-143 (PDF 930KB)

Protokoll

Protokoll BU 10.09.2019 (PDF 366KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 112/19
PS 113/19
PS 114/19
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 03.09.2019
PS 115/19
Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 03.09.2019
PS 116/19
PS 117/19
PS 118/19
PS 119/19
PS 120/19
PS 121/19
PS 122/19
PS 123/19
PS 124/19
NRK tomta, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1. Fastsatt planprogram – orientering
PS 125/19
Hotell og kongressenter, Trekanttomten Vika. Bestilling av oppstartsmøte – orientering
PS 126/19
Hegdehaugsveien 28 med flere, Bydel Frogner. Oppstart av reguleringsarbeid - orientering
PS 127/19
PS 128/19
PS 129/19
PS 130/19
Konseptvalgutredning: Omsorgsboliger for mennesker med kognitiv svikt og dagaktivitetssenter
PS 131/19
PS 132/19
PS 133/19
Orientering om tilstand og utbedringer i kommunale barnehager
PS 134/19
Høring - revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon og tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet
PS 135/19
PS 136/19
PS 137/19

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. september 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etg, Huk

Sted