Frogner arbeidsutvalg


Anne Kruke Indreberg

Politisk sekretær

Telefon: 90 99 62 06

E-post:

Frogner arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Møter

  1. Dato 27.09.
    Klokkeslett 16:30-20:00
  2. Dato 25.10.
    Klokkeslett 16:30-20:00
  3. Dato 22.11.
    Klokkeslett 16:30-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Lie, Jens Jørgen (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 41 72 02 32

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite

Telefon: 93 86 41 39

Lagesen, Bjarne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 48 17 05 87

Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 77 80 53

Burkeland, Mette (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 56 19 39