Oscar dagrehabilitering

Kontakt

Telefon

23 42 50 04

E-post

Postadresse

OSCAR lokalmedisinske senter, Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO

Besøksadresse

Oscars gate 36B, 0258 OSLO

Oscar dagrehabilitering

Oscar Dagrehabilitering er et tilbud for hjemmeboende eldre i Bydel Frogner. Tilbudet er for deg som har vansker med å komme seg ut på egenhånd, og kan benytte deg av et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud. Treningen foregår i gruppe og ledes av fysioterapeut.

Hjemmeboende i Bydel Frogner kan henvende seg direkte til dagrehabiliteringen. Fastleger og annet helsepersonell, avtalefysioterapeuter og bydelens tjenesteapparat, kan også ta kontakt på vegne av personer man vurderer som aktuelle for dagrehabiliteringen.

Om du av helsemessige årsaker ikke klarer å komme deg til oss på egenhånd, kan vi rekvirere pasientreiser til og fra dagrehabiliteringen. Du må betale en egenandel per tur frem til frikortgrensen er nådd.