Til innhold
Bydel Frogner

Høring - åpningstidsforskrift for Bydel Frogner

Oslo bystyre har vedtatt ny forskrift om åpningstider for serverings-, salgs-, og skjenkesteder.

Bydel Frogner skal nå utforme lokal forskrift for de områdene av bydelen som ikke inngår i sentral forskrift. Høringsforslag er utarbeidet med utgangspunkt i tidligere bydelsforskrift av 08.11.2016.

Høringsfrist

Frist for skriftlige uttalelser er mandag 24. september 2018.

Høringssvar sendes Bydel Frogner

E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
Post: Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo

Ny lokal forskrift vil vedtas av Frogner bydelsutvalg 16. oktober.