Forslag til navnsetting av friområde nederst i Niels Juels gate

Friområdet med lekeplass nederst i Niels Juels er i dag uten navn.

Friområdet med lekeplass nederst i Niels Juels gate mot jernbanelinjen har etter flere års forfall nå fått en fin oppgradering. Etter fornyelsen er det ønskelig at parken også får et offisielt navn.

Etter dialog og innspill fra Ruseløkka Skillebekk beboerforening, anbefaler navnekomiteen at friområdet med lekeplass gis navnet Lilleparken.

Bakgrunn og begrunnelse

Lilleparken er mest brukt av lokale, og passer fint med tanke på at Framneshaven (Tinker’n) er den store parken i området.

Navnekomiteen stiller seg bak forslaget og begrunnelsen fra beboerforeningen.

Send din bemerkning

Bemerkninger til navneforslaget sender du til postmottak@bfr.oslo.kommune.no innen 15. mars 2023. E-posten merkes med saksnummer 22/100442