Forslag til navnsetting av friareal mellom Inkognito terrasse og Sommerrogata - ny behandling av saken

Det offentlige friarealet med lekeplass innerst i Inkognito terrasse er nå opparbeidet på nytt som en del av kommunens utbyggingsavtale for Sommerrogata 1 og Inkognitogata 37.

Bakgrunn og begrunnelse

Parken har vært omtalt som Inkognito park i lokalområdet, og bydelen har også benevnt friområdet Inkognito park. Navnet ville også blitt en logisk forlengelse av Inkognito terrasse.

Navnekomiteen i Bydel Frogner anbefaler derfor at dette navnet formaliseres.

Send inn din bemerkning

Bemerkninger til navneforslaget sender du til postmottak@bfr.oslo.kommune.no innen 15. mars 2023. E-posten merkes med «saksnummer 22/94107»

Kart over området som skal navngis