Forslag til navnsetting av friareal mellom Inkognito terrasse og Sommerrogata

Det offentlige friarealet med lekeplass innerst i Inkognito terrasse er nå opparbeidet på nytt som en del av kommunens utbyggingsavtale for Sommerrogata 1 og Inkognitogata 37. Parken har til nå manglet offisielt navn.

Bakgrunn og begrunnelse

Navnekomiteen i Bydel Frogner anbefaler at friområdet gis navnet «Idas hage». Forslaget ble opprinnelig fremmet av Tonhild Strand Hauge i Inkognito terrasse 5, via Elisabeth Solem i bydelens navnekomité.

Navnet refererer til Ida Wedel-Jarlsberg 1855-1929. Hennes foreldre var Peder Wedel-Jarlsberg og Hedevig, søster av Hans Gude og vokste opp på Jarlsberg hovedgård. Hun var elev på Bergsliens malerskole og hadde et opphold i Karlsruhe hos sin onkel Hans Gude. I 1875-1877 var hun elev av Eilif Peterssen i Munchen, og de to påfølgende år på Gussows malerskole i Berlin. Hun hadde også flere opphold i italia, og var bosatt der 1916-23.Ida Wedel-Jarslberg har tilknytning til Inkognito terrasse da hun bodde lenge i nr. 5. I 1878 oppga hun malekarrieren for å bli hoffdame hos dronning Sofie. Hun engasjerte seg sterkt i veldedig og kristelig arbeid. Hun begynte å male igjen på 1900-tallet og var en kort tid elev på venninnen Harriet Backers malerskole.

Ida Wedel-Jarlsberg har sterk tilknytning til både gaten og miljø rundt Inkognito. Hun var aktiv som maler og sterkt samfunnsengasjert. Hun ofret sin malekarriere for å tjene kongehuset. "Parken" i Inkognito terrasse har vært brukt som lekeplass for Steinerskolens barnehage i mange år. I tillegg har det vært lekeplass og park for lokalbefolkningen. Fornavnet "Ida" er lett for barn å identifisere med. Astrid Lindgren har skrevet en barnesang nettopp for "Ida".

Kilde: Wicksrøm, Anne «Kvinneliv, kunstnerliv: kvinnelige malere i Norge før 1900», 1997.

Send inn din bemerkning

Bemerkninger til navneforslaget sender du til postmottak@bfr.oslo.kommune.no innen 12. desember 2022. E-posten merkes med «saksnummer 22/94107»