Forslag til navnsetting av areal mellom Tjuvholmen og Filipstad

Arealet som forbinder Tjuvholmen og Filipstad er i dag uten navn.

Bakgrunn og begrunnelse

Navnekomiteen i Bydel Frogner anbefaler at området gis navnet «Kitty Kiellands plass».

Kitty L. Kielland (maler, 1843-1914). Hun var en markant landskapsmaler, som ved egen kunstnerisk innsats og fordomsfri innstilling har hatt stor betydning for norsk kunstliv. Hun var også med å stifte Norsk Kvinnesaksforening, og fikk i 1908 Kongens fortjenestemedalje i gull. Kitty Kielland bodde sine siste år i Vika i Frogner bydel.

Navneforslaget er hentet fra rapport fra «Komité for navnsetting av kvinnenavn Filipstad», vedtatt av Frogner bydelsutvalg 2015.

Send inn din bemerkning

Bemerkninger til navneforslaget sender du til postmottak@bfr.oslo.kommune.no innen 12. desember 2022. E-posten merkes med "saksnummer 22/94133".